หาค่าหน่วยหุนที่ใกล้เคียงกับหน่วยมิลที่ระบุ

พิมพ์ตัวเลขหน่วยมิลที่ต้องการลงไป, แล้วระบบจะทำการแสดงค่าของหน่วยหุนที่ใกล้เคียงที่สุดขึ้นมาให้.

Matching Metric to Nearliest Imperial

Simply input your Metric Unit number, the system will reveal the nearliest Imperial Unit.
0.000000mm.
1/64 0.396875 +0.396875
1/32 0.793750 +0.793750
3/64 1.190625 +1.190625
1/16 1.587500 +1.587500
5/64 1.984375 +1.984375